دانشگاهها. وزارت خانه ها. موسسات، نشریات، روزنامه ها، خبرگزاریها. ادارات. مجلس. دولت. گردشگری. اشتغال. كاریابی. املاك. مشاوره وخدمات. نقشه ایران وجهان. درگاه ملی.روزنامه ها. فیلم ودانلود اهنگ وفیلم

 هزارفریاد (تالار برای همه جوینی ها وسبزواری ها وجغتایی ها)

 

قیمت خود روها داخلی وخارجی


قیمت كالاهای دیجیتال

دانلود اهنگ وفیلم

بورس واوراق بهاء داركشور


درگاه ملی کشور(ادرسها واطلاعات الکترونیکی تمام


نهادوسازمانها، گردشگری، دانشگاهها......

قیمت تمام كالاها

خبرگزاریها ، وروزنامه ها واشخاص مهم، نهاد وایات عظام
سفارتخانه ها،صدای رادیوها، سیما وکانالها، وزارت خانه ها

نقشه راهها، نقشه ماهواره ای جهان وایران ، شهرستانها

اخرین اخبارایران وجهان

 
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 تیر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ضعف عملکرد اموزش وپرورش وسیاسی کاری های عجیب وغریب درانتخاب مدیران اموزش وپرورش اعتماد عمومی را ازاین وزارت خانه مهم سلب کرده است


سلب اعتماد مردم از جایگاه تربیتی واموزشی

 برخی ازادارات اموزش وپرورش


به کارگماشتن برخی از چهره ها که خود را به اصحاب سبز وصل میکردند ، علارغم بی اعتمادی مردم به انها ، در برخی از وزارت خانه شدت فراوانی داشته است

که اموزش وپرورش نمونه بارز انست!!!

ناراحتی برخی از نمایندگان مجلس نیز از عملکرد وزیر اموزش وپروش به جا وبه حق است، چرا که  خیلی ها مانند اینجانب که در پایین ترین سطح جامعه خدمت

میکنیم از نظر مردم و بی اعتمادی انها به منصوب شدگان این وزارت خانه اگاهیم واتفاقا یکی از مسائل فعلی که توانسته است  اعتماد سابق مردم را به عملکرد

تربیتی این وزارت خانه کاهش دهد ، انتخاب همین مدیران ناتوان وهمچنین افرادی است که مردم انها را حتی برای مدیریت یک مدرسه شایسته نمی دانند وحتی

کمتر از این نیز هست ، مردم دربرخی از موارد منصوب شدگان به عنوان مدیران اموزش وپرورش را حتی برای ساختن یک انباری هم شایسته نمی دانند!!! مصداق

این موضوع وجود دارد.

برخی از مدیران منصوب شده درمناطق و شهرستانها ، متاسفانه  هیچ گاه مورد اعتماد مردم نبوده اند وبرخلاف نظر مردم برانها تحمیل شده اند، حال مردم وقتی کسی را برای کوچکترین موضوع زندگی بی اعتماد می دانند وکمترین ارزش را برای او درنظر میگیرند چگونه باید قبول کنند که  تربیت فرزندان انها را تقدیم کسانی

کنند که مردم از انها بی زارند، این گونه انتخاب ها اولا سیاسی ودوما غیرعالمانه وبرضرر مصالح نظام مقدس است ، امتداد مدیریت اینگونه افراد نه تنها به نفع

اموزش وپرورش نیست بلکه میتواند به نارضایتی ونا امیدی بیشتر مردم دامن بزند

جوین نمونه بارز این موضوع است

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 دی 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

تصویری که نشان میدهد مسئولان برخی ادارات جوین (نقاب) دریک جلسه وگردهمایی اصحاب سبز درمشهد ، شعار یاحسین میرحسین سرداده اند!!!!


یاحسین میرحسین گویان درمشهد!!!!!!!!


هراز چندگاهی اصحاب سبز وریشه های این گروه که اکنون در ادارات خصوصا اموزش وپرورش نفوذ فوق العاده پیداکرده اند، در نقاطی ازکشور جمع میشوند

یکی از این مناطق مشهد مقدس است .

گردهمایی این گروه در یک سالن بزرگ درمشهد را میتوان شنید!!!!!!! که  اقای کیامنش (رییس اموزش وپرورش جوین وتعدادی دیگر ازهمراهانش) هم حضور دارد،  شعار یا حسین

میرحسین شنیده میشود، حاضرین این شعار را تکرار میکنند، البته  گروه دیگری از مسئولان شهرستان جوین به همراه افراد دیگری که در خیلی از ادارات با نام

نشان گروه سبز نفوذ کرده اند دیده میشود!!!!

شهود حاضر در این جلسه نیز به تایید این موضوع می پردازند. شما در مورد این مطلب قضاوت کنید

این گردهمایی ها با دعوت های قبلی وبا برنامه صورت میگیرد وسعی میشود که اخبار ان به بیرون نفوذ نکند ولی تعدادی هستند که  بازهم نمیتوانند  اخبار ووقایع

را حفظ کنند وبه بیرون این اخبارمیرسد که نمونه ان موضوع فوق است

به گفته برخی ازحاضرین هرچند که تعدادی مثل اقای کیامنش سعی میکرده که خود را مستتر نگه دارد ودربین افرادی باشد که کمتر اورا می شناسند ولی از قضا

یکی از دوستان این جانب نیز انجابوده وبه هرحال این اخبار را به اینجانب رسانده است

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 دی 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

احمدی نژاد 40 میلیون رای حاضر در زمان فعلی را دارد. محبوبیت احمدی نزاد به شدت افزایش یافته است


محبوبیت احمدی نژاد به شدت بالا رفته است


وقتی دربین توده مردم، دربین اتوبوس ها وتاکسی ، یا مترو ویا فضای کسب وکار وادارات دولتی به  دیالوگ ها توجه میشود مشخص میشود که  مردم از

عملکرد احمدی نژاد به شدت راضی هستند واورا مشابه افرادی چون مصدق میدانند.!!

با درستی ویا نادرستی این موضوع کاری ندارم و درمقام این قیاس نیز نیستم ولی انچه که شنیده میشود رضایت مندی مردم از احمدی نژاد است واورا یکی از صادق ترین

رییس جمهور های  پس از انقلاب می دانند که با مردم رو راست بود وصادقانه عملکرد.

اگر احمدی نژاد در حال حاضر دریک نظر سنجی با دیگر رییس جمهورهای دوران پیشین شرکت داشته باشد به یقین بیش از 40 میلیون نفر به او نظر مثبت اعلام

می کنند واتفاقا اورا تنها مردی میدانند که میتواند با شرایط فعلی که اقتصاد مردم به شدت ضعیف شده است  وفقر به شدت در بین اقشار ابرومند جامعه که درامد

انها به حقوق ومزایا بستگی دارد جولان میدهد مردم را غم جانفرسای اقتصاد ضعیف خانواده ها نجات دهد( منظورم اینست که بقیه بی ابرو هستند ولی نظر براینست که بیشتر حقوق بگیران تا کنون زندگی ابرومندانه داشته ولی اکنون انرا درمعرض خطر دیده وغصه های فراوان برای حفظ ان دارند)

ضعف وضعیت اقتصادی ، تنزل قدرت خرید، گرانی شدید علارغم اینکه دولت از کاهش نرخ تورم دفاع میکند!!!!  باعث شده است که نگرانی حقوق بگیران به شدت

افزایش یابد. درگیری بین یک خانواده در این قشر به علت ضعف تزریق نقدینگی توسط رییس خانواده فوق العاده بالار رفته است.تزلزل اخلاق وشدت بزهکاری ها  وتقابل جوانان با بزرگان نیز ناشی از اقتصاد ضعیف جامعه که کوچکترین ان خانواده است می باشد

انتظار خانواده از مدیر ،ان رفاه نسبی است نه متعالی ولی اکنون نه تنها رفاهی موجود نیست بلکه اقتصاد این خانواده ها انقدر ضعیف شده است که دیگر ناامیدی

در سیمای اهالی حقوق بگیر موج میزند .

به هرحال مردم نظر مثبتی بر عملکرد احمدی نژاد دارند وفکر میکنند که اگر او باری دیگر بتواند حضوریابد شاید وضعیت فعلی که رنج ومرارت خانواده حقوق بگیراست شاید بهترشود

فرهنگیان در بدترین وضعیت بین حقوق بگیران هستند. مثلا با درامد ماهانه حدود یک میلیون تا یک میلیون ونیم با سابقه کار بیش از بیست سال دیگر نمی تواند

تکافوی نان خالی یک خانواده سه نفره را با اجاره منزل و اب وبرق وتلفن وگاز ورفت وامد وخوراک وپوشاک جواب دهد، پس انداز که دیگر جایی ندارد واکنون به یک
بحث غیر قابل وصول تبدیل شده است

محبوبیت احمدی نژاد ربطی به اصولگرایان نداردمحبوبیت احمدی نژاد به خاطر گروه اصولگران نیست ، حتی مردم از اصولگران دلخوشی ندارند ولی به شخصیت خود احمدی نژاد ارادت نشان میدهند. حتی خیلی از افرادی که تاکنون در گروه سبز بودند نیز از احمدی نژاد استقبال میکنند

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 دی 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

احتمال اسیضاح وزیر اموزش وپرورش درمجلس

یک نماینده مجلس با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌ است، گفت: این طرح از سوی وکلای ملت در حال پیگیری است.
نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم خراسان رضوی و کلات در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: ‌وقتی وزیر یک وزارتخانه در وظایف محوله خود تخلفاتی داشته باشد و نسبت به  تخلفات پاسخگو نباشد، استیضاح وی مطرح می‌شود.
 
وی افزود: علی‌رغم اینکه  نمایندگان میل ندارند که به سمت استیضاح وزیر بروند اما استیضاح را به عنوان آخرین حق خود می‌دانند و ناچارند که این کار را انجام دهند.
 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با یادآوری وظیفه نظارتی نمایندگان، تصریح کرد: در بخش نظارت، وکلای ملت در صورت مشاهده تخلفات با آن برخورد کرده و در صورتی که این تخلفات ادامه پیدا کند مانع وقوع و گسترش آن خواهند شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری از همکاران و از جمله بنده نسبت به عدم پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش طرح استیضاح وی را امضا کرده‌ایم، افزود: در حال حاضر امضاهای جمع آوری شده بالای 50 است، اما امیدواریم که وزیر مذکور به کارهای محول شده‌اش ترتیب اثر داده و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد در غیر این صورت ما مصر هستیم برای جلوگیری از تخلفات استیضاح وی را پیگیری کنیم.   

گفتنی است، طرح  استیضاح وزیر آموزش و پرورش 6 محور دارد که  انتصاب مدیران آموزش و پرورش مبتنی بر گرایشات و رفتار‌های سیاسی، عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و یا به تعویق افتادن حقوق آنها، برنامه‌ریزی و مدیریت نامناسب در ساماندهی نیروی انسانی مانند تعیین محل خدمت معلمان دور از محل سکونت همسر و خانواده، عدم توجه به امور تربیتی و پرورشی در مدارس، عدم اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر استخدام مربیان پیش‌دبستانی‌، نیروهای شرکتی، حق‌التدریسی، عدم اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان و شیردهی به 9 ماه و استفاده از نیروهای ناکارآمد و بازنشسته در آموزش و پرورش را شامل می‌شود.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

نارضایتی محمود ملایجردی از عملکرد شهردار نقاب مرکزشهرستان جوین

نارضایتی محمود ملایجردی از عملکرد شهردارنقاب
هر از چند وقتی هلی كوپتری یا خودرو شخصیتی حامل مسئولین بالادست در جوین همچون دیگ

هر از چند وقتی هلی كوپتری یا خودرو شخصیتی حامل مسئولین بالادست در جوین همچون دیگر نقاط كشور عزیزمان ظاهر میشود. غالباً در مناطقی كه مسئولین محلی دلسوز دارند از قبل به گونه ای  هماهنگ میشود كه مسیر عبور مسئولین مشخص باشد و بیشترین مشكلات و نارسایی ها در آن محل خود نمایی كند تا در جذب اعتبارات لازم با دلسوزی بیشتری به آن منطقه كمك شود ولی در شهرستان جوین برعكس این قضایا عمل میشود در یكی از ایام در طول تاریخ جوین ، رئیس جمهور وقت به جوین سفر می نماید و متأسفانه فرماندار وقت از بیكاری 3% درصدی سخن سرایی می كند!!! كه این موضوع ذهن رئیس جمهور را بر این می دارد كه پس باید جوین مركز اشتغالزایی باشدو.... ودر حال حاضر قرار است در دیماه جوینی ها میزبان استاندار محترم دولت تدبیر و امید باشد. از هم اكنون شهردار نقاب علیرغم مصوبات شورا بدون هماهنگی اقدام به آسفالت نمودن خیابانهای اطراف فرمانداری كه قبلاً آسفالت شده است می نماید. این درحالی است كه شهرداری میتوانست با یك لكه گیری جزئی مشكل را حل نماید. و بجای این خیابانها ، خیابانهای خاكی همان محدوده یا دیگر قسمتهای محلات شهر را آسفالت می نمود. تا اینكه شهروندان در داخل خیابانهای پر از گل،خاك و آب گرفتگی متحمل زحمات نباشند، حال انتظار این بود كه شهردار محترم اشتباهات گذشته اش را همچون تخریب میدان امام رضا(ع) و بلعیدن بیش از200 میلیون تومان سرمایه شهر توسط آن میدان كه كاملاً از نظر هندسی ایراد دارد و یا نصب كف پوش ها را در شهر تكرار نمی كرد. علی ایحال اینجانب در طول مدت یكسال با همراهی و همكاری با شهردار محترم خواستار اتحاد ، انسجام ، به كار گیری كارشناسان و استفاده از افراد خبره برای انجام پروژه های شهرداری بوده و هستم. تا بتوانیم از هدر رفت سرمایه جلوگیری نموده و به دور از انجام كارهای سلیقه ای و بی برنامه شاهد توسعه عمران و زیبایی شهرمان باشیم. ولی این همه همراهی موثر واقع نشد. در نتیجه علیرغم میل باطنی ناچارا اقدام به درج این مرقومه شده ام.امید است جناب آقای شهردار ترتیب اثر دهد.

خادم شما در شورای اسلامی شهرنقاب- محمود ملایجردی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

بازهم ظلم وستم درحق محلات شهرنقاب توسط شورای شهر و شهردار نقاب


یک شهر وصدنوع قانون درنقاب


محلاتی از شهر که انگار بردار های ناتنی شهر نقاب هستند، انها مورد غفلت واقع شده و نا مهربانی شهردار وشورای فعلی نیز به ظلم بیشتر درحق این

محلات مردم بیچاره را مستاصل کرده است1111

بحث جمع اوری ابهای سطحی به یک نفر فاقد ارزشهای فنی  وگریدهای لازم از کریم اباد اعطاء شده است ، وضوابط مربوط به مناقصه ها رعایت نشده است

هرچند که بی قانونی یک از اصل های مهم این شورا و شهردار است ومتاسفانه هیچ مرجع بالاتری نیز وجود ندارد که به تخلفات محرز رسیدگی کند

مردم نیز بریده از این شورا وشهرداری عنوان میکنند دیگر انتظاری از این مجموعه ندارند.

بحث ابهای سطحی انگار درسایر محلات وجود ندارد ، یا باران به سایر محلات نمی اید ویا شورای شهر وشهردار میتواند جلو بارندگی درسایر محلات به جزء نقاب

را بگیرد.
موضوع جمع اوری ابهای سطحی موضوع بسیارمهم است که باید شرکت های استاندار دودارای صلاحیت انرا انجام دهند چرا که قبلا نیز بدون رعایت مسائل فنی

موضوع جمع اوری ابهای سطحی انجام شده است که شهر چنین وضعی  دارد!!!!!!!!!! وحال باری دیگر با اعتباری کلان (400 میلیون تومان) همان مسیر غیرقانونی سابق

درپیش گرفته شده است حال چرا وبه چه علت اشتهای اقای شهردار نسبت به حیف ومیل بیت المال اینهمه فراوان است خدا میداند

وچرا موضوع ابهای سطحی برای سایر محلات یعنی کلاته، ملایجرد، سردراباد، شمس اباد وقدراباد موضوعیت ندارد خدا میداند

حتی اهالی محترم نقاب نیز از عملکرد شهردار ناراضی هستند واز اقداماتی که متاسفانه ناهنجاری قانونی باید عنوان انرا گذاشت وبه تارا ج بیت المال منجرشده است گلایه مند هستند

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

عدم حضور شورای شهرستان در جلسه وزیر ورزش جواناان کشور. شورای شهرستان جوین منفعلترین شورای خراسان رضوی


درجلسه وزیر ورزش شورای شهرستان کجا بود؟؟؟؟؟؟


محمد میمری چه نقشی در شورای شهرستان دارد؟؟؟؟/


متاسفانه دسته بندی های سیاسی همه ارمان های مردم مظلوم شهرستان جوین رابا نیستی مواجه کرده است،  در انتخابات شورای شهرستان متاسفانه

گروهی وارد شده اند که حتی به خود زحمت نمی دهند که در جلسه ای که وزیر برای انها برگزارکرده است حاضرشوند

محمد میمری واقعا چه نقشی در شورای شهرستان دارد که به جای شورای شهرستان در جلسه وزیر ورزش وجوانان حضور می یابد.  رییس شورای شهرستان

اقای حکم ابادی  که ادعای  پیغمبری دارد و صحبت از حل مشکلات میکند ، چرا دراین جلسه مهم حاضر نمیشود وتازه به سایر اعضاء نیز خبرنمی دهد ویا انها

نیز حاضر نمیشوند؟؟؟؟ پس این مجموعه که نامشان شورای شهرستان است چگونه میخواهند به مردم خدمت کنند درصورتی که به جلسه وزیر نمی روند؟//

واکنش وزیر به صحبت های نه چندان منطقی!!!!!!!! برخی از اعضاء شورای شهر نیز باعث میشود که او بگوید شما از مشارکت مردمی محل خودتان استفاده

کنید.

قبل از جلسه قراربوده که یکی از اعضاء به نمایندگی صحبت کند ولی درجلسه احدی از اعضاء شورای شهر نمی تواند خود را کنترل کند وفکرمیکند که با یک بخشدار

صحبت میکند که ادعا می نماید جوانان اورا انتخاب کرده اند وجوان ترین شورای حاضراست و باد به قپ قپه انداخته بوده تا اینکه وریز هم از کم وزن بودن سخنان این اعضاء متوجه میشود که نباید بیش از حد وقواره حاضرین صحبت کند

ای کاش حکم ابادی لااقل برای روستای خودشان یعنی حکم اباد در این جلسه حضور پیدا میکرد وازحق وحقوق حکم اباد صحبت میکرد!؟/نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

60هکتار زمین در حریم شهر نقاب جابجا شده است. تغییرکاربری اراضی کشاورزی درشهرستان جوین یک جرم غیر قابل گذشت


درخواست عاجزانه از دستگاه قضادادستان محترم شهرستان جوین

حاج اقای میرکمالی


با سلام

شاید در حوزه قضا ، بسیار پیش میاید که  تخم مرغ دزد گرفتار میشود  وگاها نیز تخم مرغ به جهت احتیاج به غذا واز سر ناچاری دزدیده میشود ولی به هرحال

عامل ،سارق تعریف میشود ومجازات!!!!!

ولی در شهرنقاب بیش از 70 هکتار زمین از یک سمت شهر کنده شد ولی مشخص نیست که کجا رفت؟؟ !!!! این موضوع یعنی جرم، یعنی خیانت وظلم به مردم. محمدخواه شهردار فعلی گفت که به صورت بادکنکی به نقاطی از شهر کشانده شد که ساخت وساز وجود داشت( ریشه تخلف) این موضوع مستند به مصاحبه ایشان با نشریه نسیم جوین می باشد


حاج اقا، زمانی که من شهردار بودم، نقاب 670 هکتار حریم قانی داشت، انزمان اق قلعه (منظورم اثار باستانی قرار گرفته در ظلع غربی شهر است )، جزء حریم قانونی شهر بود ، و انتهای شهر اخرین دیوار غربی این مجموعه بود

وجود اق قلعه در حریم قانونی شهر یک افتخار ویک پتانسیل برای اینده قشنگ و احیاء این مجموعه با همکاری شهرداری وشورای اسلامی و میراث فرهنگی بود

ولی متاسفانه دستهای پنهان دو نظر برای کنده شدن این مجموعه از شهر درنظر داشتند، 11-معادلش را جای دیگری ببرند2-- اینکه دیگر این مجموعه متعلق به شهر وشهرداری نباشد ، اگر این مجموعه به شهر تعلق داشت ، شاید شهردار کله خرابی چون من می امد ومی گفت که شهر باید توازن همگن داشته باشد ودرتوزیع عدالت نیز باید غرب شهر

باشرق ان به یک اندازه حظ وبهره داشته باشد، هرچند که اینجانب برای احیاء این مجموعه پیگیری های فراوانی کرده وحتی یک مجلد در چندین صفحه تهیه کرده که دران نقشه اینده این مجموعه را ترسیم کرده بودم، درمیراث فرهنگی کشور نیز نظر مسئولان ان مساعد بود ، خصوصا اقای میر اسکندری کارشناس
کشوری این مجموعه وهمچنین مسئولان وقت انزمان از جمله اقای صابری

احیاء خندق با بتن مسلح ، ابگیری ان و استفاده به عنوان پارک قایقرانی وگرشگردی، احیاء بازار قدیمی وداخلی این مجموعه ، اقامت مسافر و المان های دیگری که تعریف خاص خودش را داشت ولی تعدادی که نظر داشتند این مجموعه را ازشهر جدا کنند  ودرسمت غرب شهر منافع شخصی نداشتند به فکر جابجایی من افتادند وطرح پیگیری اق قلعه واحیاء ان توسط مدیران شهرداری وشورای شهر برای همیشه به کنار افتاد چون این افتخار کهن از شهر جدا شد!!!!!!!!!!!!!!!!!! مهمترین افتخارشهر واقعا به چه دلیل از شهر جدا شد؟؟؟؟؟

ولی حرف مجرمانه دراینجاست که  کسی تا کنون بررسی نکرده است که اراضی کشاورزی واقع درشرق شهر که  متری خداتومان قیمت پیداکرده است  ومردم
این سمت را مرفح و مردم غرب شهر نیز به دلیل کاهش قیمت اراضی فقیر شده اند چگونه وارد حریم قانونی شهر شده اند!؟؟؟

معادل اق قلعه به کجا رفت !!؟؟ کدام قانون چنین اجازه ای را داد که یکباره  70 هکتار حریم شهر به اراضی کشاورزی کشیده شود ، مگر برای اراضی فرهنگیان در ششصد هکتار زمین حریم قانونی شهر جا نبود که الزاما باید اراضی کشاورزی تغییرکاربری پیدامی کرد !!!! پیام نور و همه ساخت وسازهایی که در این محدوه قرارگرفته مگر خارج از محدوده شهری نیست وساخت وسازان خلاف قانون نیست ومگر استفاده تجاری از اراضی کشاورزی جرم نیست ، پس چه دستهایی درپشت این موضوع قراردارد که شدت ساخت وساز دراین سمت بیشتر از داخل شهر شده است؟؟///

حاج اقای میرکمالی، درپشت پرده نیتی پنهان وجود دارد ، چون که اراضی واقع در شرق شهر منظورم فلکه بسیج وحواشی ان است، متعلق به از ما بهترانی است که با پول میتوانند  کارهای زیادی انجام دهند  مثل کندن اق قلعه از حریم شهر!! مثل ساخت وسازهای فراوانی که دراراضی کشاورزی انجام میشود

سرقت خیابان ها وکوچه ها نیز متاسفانه انجام شد ومی شود ولی چون کسی از حق مردم حمایت نمی کند وحرف وشکایت مردم نیز با پاسخ های کذب شهردار فعلی به جایی نمی رسد  ، مردم مظلوم مانده اند که چه کنند.(مردم بخاطر بسته شدن سعدی 9 شکایت کردند ولی پاسخ کذب شهردار به امتداد ظلم کمک کرد البته دستهای دیگری نیز دخیل در این سود هنگفت وباد اورده بودند

اگر به 27 بیلان واقع شده در بین خیابان امام خمینی وخیابان معلم دقت داشته باشید ، یقینا متوجه خواهید شد که یکی از خیابانها اول بسته شده وبعدا بخاطر
پاک کردن رد پا ، مسیر این خیابان عوض شده است ، اینگونه به اراضی  واملاک مردم مظلوم کلی خسارت وارد شد ولی ساختمان مسعود نقابی در4طبقه برخلاف تمام قوانین وبا امضائ اقای محمدخواه برمسیر خیابان احداث شد

جالب اینکه وقتی محمدخواه شهردارشد ، پرونده اصلی این بنای خلاف یکباره ناپدید شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ومتاسفانه خود محمدخواه با پرونده سازی صوری واستفاده از کپی سازی سعی کرد که برای خاموش کردن افراد اگاه ومالکین وشاکیانی که جنس انها فقط مردم مظلوم بود به تحریف نقشه (جرم) روی اورد

حاج اقا، اگر در محله نقاب پیاده قدم بزنید، به اماکنی بر می خورید که  همه پیاده روها را دریده اند وازانها استفاده تجاری می کنند،  اری انها در چندین سال قبل هزینه این پیاده رو ها را از شهرداری در قالب های مختلف گرفته اند وحتی 5 سال انها تمام شده است وشاید 10 سال نیزگذشته ولی هنوز که هنوز است ملک متعلق به شهرداری را رها نکرده اند و متاسفانه شهردار نیز با انها بیشتر کنار می اید. البته صاحبان اینگونه املاک افرادی ازجنس مردم معمولی نیستند ، اگر ملکی صاحب بی پارتی وعاجزی داشته باشد شهرداری درحق او رحم نمی کند ، این املاک متعلق به مدعیان پرقدرت وبلامنازع نقاب هستند!!؟؟؟؟ که حتی پرونده انها جرائت ندارد که پا دراورد ودرکمسیون صد حضوریابد!!!!!!!!!!!!!


اگر به میادین دقت کنید سه گوش هستند، و اقعا چرا؟؟؟؟ اگر به میدان امام رضا یا همین میدان امام حسین دقت کنید شاید بیشتراز دهها شعاع داشته باشد ، که هرشعاع نشانه یک سرقت وسوء استفاده است .

حال من نماینده مردم هستم، رییس کمسیون رسیدگی به شکایت مردم هستم، مردم ازاینگونه بازی های عجیب وغریب در مانده اند، ما نیز بیشتر ازمردم
درمانده ایم، چرا که این تیم بسیار قدرت مند شده اند وبا خرید ادم ، خرید فکر واندیشه ، واجیرکردن هرکسی که به او دسترسی داشته باشند علیه اینجانب
نیز پرونده سازی می کنند  ، اتومبیل دارند که به استان بروند ودر انجا نیز هزینه کنند تا روند تخریب بیشتر شود وخلاصه قصه تلخ دیروز وامروز.....
یقینا تاریخ نیز گواه این است که ادمهایی که سعی دارند از عدالت حرفی بزنند دشمنان فراوانی پیدا میکنند ، دشمنانی که  حاضر میشوند تا با هر حربه ای
مسیر خودشان را پاک از مدعیان عدالت کنند. من نیزیکی ازاین افراد هستم که به خاطر دفاع از حق مردم مورد غرض ومرض تعدادی قدار واقع شده ام ، انها تاکنون رندانه علیه من از هرخیانتی دریغ نکرده اند با ابرو وحرمت من بازی کرده اند ، سیاه نمایی نموده اند و شب نامه های علیه اینجانب وخانواده مظلومم، ولی مردم دوغ از دوشاب را خوب تمیز می دهند ، مرابه  انها ترجیح داده اند به من اعتماد وایمان پیداکرده اند و، ا نهایی که  تظاهرشان چنین است که گویی انها از پیام اوران بهشت هستند ولی خوشبخانه مورد نفرت مردم واقع شده اند ، چون شاید نزد چند مسئول که انها را نمی شناسند تخریب را ابزارمیکنند تا به نیت برسند ولی در نزد مردم دیگر دستشان رو شده است

حال خواهش ما به عنوان مردم اینست که به داد مردم برسید. موضوع اراضی کشاورزی ، خیابانهایی که مورد تعرض قرارگرفته اند انهم توسط مسئولان شهرداری،  وظلم های دیگر که دراین مقال جای انها نیست

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

مطلب رمز دار : محبوبیت سبحانی نماینده مجلس حوزه ، سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب ، ششتمد، داورزن به شدت کاهش یافته است

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

تنزل سطح اموزش وپرورش در نقاب وشهرستان جوین.مدیران معتاد وروژ لبی که مایه ننگ اموزش وپررش جوین استتنزل اخلاق واموزش درشهرستان

جوین دربین مدارس


درپایتخت جدولی را دیدم ، که شرم اور بود، جوین حتی از بسیاری از بخشهای محروم جامعه نیز عقب مانده تربود، تنزل اموزش درجوین متاسفانه پیشترفت عجیبی داشته است

مهمتراز اموزش، رسیدگی به پرورش دانش اموزان است،  مدیران ومعاونان معتاد، که متاسفانه برای قرمز کردن سیمای خود از مواد ارایشی زنانه استفاده میکنند

تاجاییکه حتی دانش اموزان انها (مدارس پسرانه) نیز به تبعیت از مدیر ومعاونان خود ناخواسته دست به استفاده از مواد ارایشی زنانانه می زنند.

زند وبند بازی و سیاه کاری وسیاسی کاری در اموزش وپرورش جوین ، باعث شده است که افسار اختیار به دست تعدادی متاسفانه رند مفلس (دربرخی از موارد) افتاده ، تا اینکه  حتی تنزل اخلاق به جایی رسد که  دانش اموزان ازبرخی از ناهنجاری های اخلاقی خود فیلم تهیه کنند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! انهم درمدارسی که

باید الگو وسرامد دیگر مدارس باشد

اخبار و روایت به گفته دانش اموزان و حتی خود فرهنگیان نشان از بی سر وسامانی دراین اداره دارد،!!!!!! عدم حضور مدیران ومعاونان درمحل کار، فرار مدیران ومعاوان معتاد !!!!!! وصدها علت دیگر............!!!!!!!!! باعث شده است که  اموزش وپرورش جوین در تراز اموزشی استانی وکشور به رتبه های اخر برسد


برخلاف انچه در دهه 60 باعث میشد که  جوانان جوین به  رتبه های علمی وفرهنگی متعالی رسیده ودر کنکور والمپیادها به رتبه های نخست برسند، ان زمان جوین حتی اداره اموزش وپرورش مستقل نداشت ولی مدیریت کارامد وتوانمندی ارائه میشد

حال برخلاف رشد امکانات جوین از غافله علم عقب مانده است واگر یک ازمون حقیقی برگزارشود ، یقینا ابرویی برای جوین نخواهد ماند، چرا که  وضعیت فعلی نیز

به سفارش مدیر اموزش وپرورش ومسئولان ان می باشد نه یک وضعیت حقیقی!!! با همین روال نیز جوین در پله های اخر ایستاده استاگر به گماشته ها دقت شود مشخص میشود که چقدر جوین مظلوم واقع شده است ، وشمشیرهای اخته علیه فرزندان این مرز وبوم چگونه به زهر حسد واغراض اغشته شده است تا اینکه  جوین به ضعیف ترین وضعیت دربین استان و کشور بدل شود

از تمامی کسانیکه  ممکن است تشکیک نمایند خواهشمندم که به رتبه های علمی مدارس مندرج در یک جدول که در اختیار ادارات قرار گرفته است نظر داشته باشند تا جایگاه جوین را ملاحظه کنند

پرونده های مفتوحه در دادگستری جوین که بزهکاری دانش اموزان را نشان میدهد نیز شاخص دیگری است ، مقایسه این وضعیت نیز محرز میکند که متاسفانه

کاهش وتنزل اخلاق دربین مدارس باعث شده است که بزهکاری دانش اموزان نیز افزایش یابد

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

امام جمعه جوین ، حاج اقای دلیری پور یکی از باسواد ترین وبا معلومات ترین امامان جمعه استان وحتی کشوراست


دلیری پور یکی از باسواد ترین امام جمعه کشور است

درتهران و شهرهای اطراف ان  وگاها با توجه به ماموریت های پیش امده درسایر شهرستان های کشور، به گفته ها وفرمایشات امام جمعه در نمازجمعه ها

با دقت توجه می کنم، یک موضوع بر من احراز شده است .

دلیری پور، یا سواد فوق العاده دارد ویا قبل از امدن به نماز جمعه مطالعه لازم را انجام مید هد و، درنماز جمعه از ادبیاتی استفاده میکند که مستند به  به کتب

وتحریرات مهم گذشته وحال است. با مقایسه ای که در باطن خود انجام دادم و گفته های ایشان را با چند مورد دیگر دریک بحث تحلیل کردم و به منابع نیز مراجعه

کردم ، به یقین دریافت کردم که دلیری پور فردی باسواد وعالم است، وگفته هایش براساس علم  ومعلومات لازم است.

استفاده از احادیث ومستندهای مذهبی وعلمی ، باید پشتوانه علمی وفنی نیز داشته باشد که دلیری پور در فن بیان نیز این توانایی را دارد ، استفاده از مستندهای تاریخی  و تلفیق ان با زمان فعلی همراه با ذکر احادیث وایات قرانی نیاز به داشتن تجربه و اطلاعات فراوان است ، که دریک مقایسه میتوان پی برد

که دلیری پور درچنین موضوعی استادی بی نظیر است


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

حسین ملایجردی رییس پایگاه اطلاع رسانی دولت .حسین ملایجردی رییس دبیرخانه نظام اداری کشور دربوشهر

حسین ملایجردی

رییس دبیرخانه نظام اداری کشور، حسین ملایجردی روز دوشنبه در سی و هشتمین اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور که در سالن کنفرانس سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، گفت: در مدت کوتاه سه ماهه توانستیم آمار استفاده استانداری‌ها و دستگاه‌های اداری کل کشور از کاغذ را در مکاتبات رصد و به آمار دقیقی دست یابیم که در این میان استانداری خراسان رضوی رتبه اول را در زمینه ایجاد سازمان بدون کاغذ کسب کرده است.

وی با تشریح چگونگی فعالیت سپاد، بیان کرد: این سامانه با هدف پیگیری و رصد پی‌نوشت‌های ریاست‌جمهوری در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها راه‌اندازی شده است و کلیه مکاتبات و گزارش‌ها را مورد پایش و رصد قرار می‌دهد به طوری که می‌توان ارجاعات نامه‌ها را به صورت درخت واره مشاهده کرد.

رئیس مجمع دبیرخانه‌های نظام اداری کشور، سرعت، سهولت و شفافیت در پیگیری نامه ها را ازجمله مزایای سامانه پیگیری و استعلام الکترونیکی دولت دانست.

در پایان این اجلاس به دو برگزیده شایسته فعال در سی و هشتمین اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور لوح تقدیر اهداء شد.

تسهیل در امر پیگیری مراسلات، کاهش حجم مکاتبات بین سازمانی، کاهش نیروی انسانی در امور پیگیری فراسازمانی، امکان پیگیری لحظه‌ای مکاتبات و در نتیجه پاسخگویی آنلاین به افراد و صرفه‌جویی در زمان پیگیری‌های فراسازمانی از جمله مزایای سامانه پیگیری و استعلام الکترونیکی دولت(سپاد) اس

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

استیضاح شهردار نقاب درشورای شهر نقاب مرکزشهرستان جوین بررسی میشود

دوسال گذشت ولی

 

 

 شهر تغییری نکرد!؟

 

استیضاح شهردار نقاب

1- تخلفات حوزه مالی

تبعیض در دریافت عوارض حاصل از صدور پروانه ، تغییرکاربری، پایان کار

تبعیض در ارسال پروند ه های خاص به کمسیون صد و جلوگیری از پرونده های بسیار سنگین برخی از متنفذان شهر که خلاف های عمده داشته ودارند به کمسیون صد

عدم رعایت قانون در مناقصه ها ومزایده ها که متاسفانه از همین مسیر تبانی های کلانی شکل گرفته است

عدم نظارت بر پروژه هایی که  شهرداری انها را به بخش خصوصی انهم بدون تایید مهندسان شهرداری واگذار میکند ومتاسفانه در زمان تسویه حساب دیگر

توجهی به کیفیت وکمیت کار نمیشود ، اگر به حاشیه میدان بسیج دقت کنید مشخص میشود که ارتفاع بسیار کم رینگ سنگی این میدان انقدر خطر ناک است که یک دوچرخه هم براحتی میتواند وارد این فضا شود

اگر یک لایه اسفالت دیگر برای ترمیم این میدان ریخته شود دیگر اثری از میدان نخواهد بود

یا میدان امام رضا که با هزینه سنگینی ساخته شده بود واتفاقا به نظر اهالی بسیار شکیل تر از نمای فعلی بود ، ابشار صخره ای با فضای سبز ونور پردازی قشنگ ان برای نقابی که  کوچه های خاکی دارد کفایت می کرد

ولی مشخص نیست که چرا شهردار بدون اخذ نظر شورا ، اخذ نظر کارشناسان خود شهرداری وازجمله مسئول عمران وشهرسازی ومتخصصین دیگر، یکباره به پیشنهاد اصقر وکیلی !!!!!!!!!!!! این فلکه کاملا تخریب میشود

در انتخاب پیمانکار رعایت قانون مناقصه نمیشود ، هرچند که به ظاهر چند استعلام صورکی وجود دارد ولی این استعلامها صوری دیگر دستشان رو شده ومحرز ومشخص است که  مسئول امور مالی به راحتی میتواند انها را درعرض چند ثانیه فراهم کند

بدشکل ترین المان کشور شاید همین المان باشد، درهیچ کجای این کشور کهن  و شهرهای ابادش چنین المان بد قیافه ای وجود ندارد، انهم با هزینه بسیار سنگین وبا پیمانکار خاص!!!!!!!

باید گفت که  دراجرای این پیمانکاری ها متاسفانه خود شهرداری از تمام توان خود از جمله نیروی انسانی، ماشین الات، ومصالح استفاده می کند ولی وقتی که موضوع یک پل بررسی شد محرز گردید که  پیمانکار هیچ نقشی نداشته وتمام امور به دست کارگران شهرداری بوده است ، حال این وسط پیمانکار چرا هزینه سنگین دریافت میکند خود سوالی است که باید شهردار جواب دهد

این موضوع با حضور تعدادی از اعضاء شوراها وبا حضور کارگران و استادها وبناها وحتی مهندسان شهرداری بررسی شد و محرز گردید که تخلف عامل اصلی است

اگر به پروژه خیابان ایثار شمس اباد یعنی جدول کشی ان دقت شود ، به گواه خود کارگران حتی پیمانکار یک بار هم حضور فیزیکی پیدا نکرد، ولی این جدول گزاری با هزینه گزاف گذاشته شده است

حال چوپانی که با گله گوسفند خود از انجا رد میشود میگوید اگر  دراین پروژه از چوپ یک چوپان استفاده میشد ، بیت المال به این شکل کج ومعوج درنمی امد وتاراج نمیشد

وقتی قیمت یک موضوع از جمله  کف پوش از پیمانکار سوال میشود یک جواب، از کارخانه سوال میشود یک جواب و از مسئول عمران سوال میشود میگوید درجریان نیستم !!!! وازشهردار سوال میشود ، چندین برابر قیمت واقعی جواب میدهد!؟؟ واقعا چرا............

پنهان کاری شهردار موضوع دیگری است ، ایشان هیچ وقت با شورای شهر به صداقت رفتار نکرده است ، ومعمولا در پاسخ استعلامات به صورت شفاهی عمل میکند ودر ان نیز از واژه فکر کنم ویا شاید و.... استفاده میکند ،ا زارقامی اسم میبرد که  وجود خارجی وحقیقی ندارد تا اینکه .......

کارشناسان  استانداری خود حضور می یابند واتفاقا درحوزه امور مالی متوجه تخلفاتی میشوند ازجمله پرداختی به پیمانکاران بدون سند ومدرک !!!!!!!!!! همین قضیه شاید در ظاهر کوچک باشد ولی درعمل بسیار بزرگ میشود خصوصا اینکه حال ، دیگر اختلاف بین شوراها نیز به تخلفات بیشتر دامن زده است

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

موضوع اراضی بکر کشاورزی وتغییرکاربری انها بصورت مرموزانه:::

شهردار خود باید از اراضی کشاورزی خارج از محدوده حفاظت کند ولی اگر درساخت وسازها دقت کنید محرز مشود که  تعداد ساخت وساز درخارج از محدوده بیشتر از داخل محدوده است ، این خیانت به کشور وبه نسل اینده است

وظیفه شهرداری جلوگیری از عبور به خارج از محدوده است ولی حال  که عکس شده است و شهردار نه تنها از ساخت وساز درخارج از محدوده جلوگیری نمیکند بلکه با هدایت پرونده انها به کمسیون صد وجریمه مختصر مردم را مشتاق میکند که از چنین روشی استفاده کنند

تازه گاها پس از تخلف برخی از بزرگان شهر خود شهرداری حضور می یابد وراه  وچاه را نشان میدهد و حتی در موردی خود شهردار به مالک توصیه میکند که برای کاستن از بدهکاری به شهرداری این اقدام را انجام دهد (برخلاف قانون)

اب وفاضلاب برای نامریی ترین موضوع که در زیر زمین قرار دارد ، مامورانی گماشته است که براحتی تشخیص میدهند و ازطریق قضایی تخلفات را بررسی میکنند ولی واقعا چند پرونده تخلف در دادگستری از سوی شهرداری انهم با مفهوم خارج از محدوده واراضی بکر کشاورزی مفتوح شده است

چرا شهر به راحتی به یک سمت مهاجرت کرده ، یک سمت قیمت اراضی به  اندازه تهران میشود ودر سمت دیگر ، قیافه شهر کمتر از یک ده کوره میشود!!!

مسبب این عدم عدالت کیست؟؟؟

دادستان محترم ویا ریاست محترم دادگستری ، اگر برای پرونده جابجایی حریم اقدامی کنند ، واقعا چند هکتار زمین از یک سمت شهر کنده شده وبه سمت دیگر رفته است (سرقت ازجیب مردم). (فقط اق قلعه به اندازه 50 هکتار به سمت دیگر رفت !!!! حق اهالی قدر اباد وشمس اباد و....)بماند

اگر درخصوص سرقت حریم وخیابان ها با عنوان زمین خواری پرونده قضایی از سوی مدعی العموم  تشکیل شود ، اقای شهردار چه درگذشته وچه حال

چه مقدار نقش داشته است .

اگر خیابان دزدی شده است ، که همه مردم نسبت به ان شهادت میدهند، مالکان مسیر نسبت به ان شهادت می دهند ، اسناد ومدارک نسبت به ان گواهی می دهد، حال چرا شهردار که باید حامی شوارع وخیابانها باشد ، با جواب کذب همه مسئولان را کف ایا درست هست یا نه ، می گذارد!!؟؟

***************************************************************************************************************

مدیریت ناکارامد شهردار درحوزه نیروی انسانی

به کار گیری برخی از نزدیکان علارغم مخالفت  شورای شهر و سپردن امور مالی ودرامدی ویا خرید به انها ، ایا برابر با قانون است؟؟؟! راستی چرا شهردار برای

بکارگیری یک نفر انهم کار گر قرار دادی حاضر است با کل شورای شهر درگیرشود ، وجالب تراینکه چرا موضوع مالی را به چنین کارگری که حتی حضورش درشهرداری وجاهت ندارد می سپارد!!!!

شهرداری با داشتن نیروی فوق العاده زیاد ، چرا وبه کدامین ضرورت باید تعدادی از شهرداری در امور درامدی وتغییرکاربری و توافقات جولان دهند، واقعا چه سودی برای اقای شهردار دارد که  علارغم مخالفت شورا از بکارگیری انها دریغ نمی کند!!!!!!!!!!!!!!!!!!

برکناری نیروی خدوم وصادق مثل ضرغامیان ، وکیوانلو و کریم ابادی و شمسایی و.......با چه نیتی انجام میشود، !؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا شهردار که خود ازهمکاران همان نیروهاست حال به جدال علیه انها اقدام میکند!!؟؟ چرا انها که سالها در شهرداری خدمت کرده اند مورد غضب شهردار واقع میشوند ولی فردی  که امروز تازه قراردادش بسته میشود ، مسئول خدمات وکارپردازی شهرداری میشود!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*************************************************************************************************************

پنهان کاری در امار وارقام

هنوز نشده است که شهردار در امار وارقام به صداقت عمل کند، مثل درامد حاصل از یک پروژه!؟؟؟؟؟؟؟! یا واقعا خبر ندارد ویا نه خود به استتار ارقام دست می زند ، درهرحالت این رفتا شایسته شهرداری که با ید صداقت سرلوحه کارش باشد نیست

مثلا در ابنماها یکی از شرکت ها اعلام میکند که  به دوازه میلیون حاضر است که انها را اجرایی کند ولی شهردار به قیمت بیشتراز چهل میلیون انها را به شرکت خاص ویا فرد حقیقی خاص که اتفاقا از همکاران ویا همکلاسان شهرداری ویا افراد نزدیک به شهرداری هستند می سپارد

چرا شهردار از نشان داده ، اسناد ومدارک مربوط به این گونه پروژه ها طفره می رود وسعی میکند که فقط شفاهی جواب دهد.

قاسم خطاط در خطاطی در ودیوار شهر به قیمت هشت میلیون تومان راضی میشود ولی این موضوع به فرد دیگری از نقطه دیگری سپرده میشود انهم به دو برابر قیمت ،

میدان امام رضا توسط یک  کارشناس به نصف قیمت پشنهاد میشود ولی چرا به دو برابر قیمت به جایی سفارش میشود !!!!

********************************************************************************************************************

اگر پرونده ها رصد شود ، محرز میشود که متاسفانه در اخذ هزینه ها پارتی بازی کلاانی صورت میگیرد،  مثلا اقایی بلند وبالا به بیمه معرفی نمیشود تا هزینه او کمترشود ولی کسانی که تحت پوشش کمیته امداد می باشند معرفی میشوند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اگر مکانی که صندوق ثامن الائمه در ان مستقر است رصد کنید ، محرز میگردد که  این بنا در زمان اقای محمد خواه بازسازی شد ، واین اجازه را یافت که پیاده رو خیابان را در غرض هفتا سانت نگه دارد وبقیه پیاده رو را به ساختمان اضافه کند!!!! لطفا شما هم نگاه کنید!!؟؟ واقعا چرا....

برای تقسیط بدهکاری ها کمسیون خاص باید تشکیل شود که قانون تعریف کرده است ، ولی تاکنون علارغم درخواست شورا شهردار ازتشکیل این کمسین طفره رفته است تا اینکه  بدهکاری افراد مختلف با نظر شخصی ایشان به تقسیط های بلند مدت برسد!!!!!

*********************************************************************************************************************

دو مورد پروانه بررسی شد ، که محرز گردید اقای محمد خواه بدون وجود کوچه وخیابان از پشت بنا !!!!!! پارکنیگ داده است !!؟؟ درصورتی که وقتی خیابانی نباشد پارکینگ مفهوم ندارد

این بنا درکنار خیابان امام رضا بوده است،  ودر4 طبقه ساخته شده است اگر 4 پارکینگ به طبقه همکف ان اضافه شود دیگر بنای تجاری این پروژه تمام میشود به همین خاطر به صورت خلاف قانون وبه صورت ظاهری از پشت بنا که اصلا کوچه وخیابانی وجود ندارد پارکینگ داده شده است

درساخت وسازهایی که خود اهالی شهرداری دخیل هستند تخلفات فراوانی هست که متاسفانه اقای شهردار نه تنها با انها برخوردی نکرده بلکه حتی غیبت طولانی انها را هم پوشش می دهد وحتی وقتی اقایی شمسایی موضوع غیبت طولانی مدت این فرد را به شهردار گزارش می کند شهردار علیه گوینده خبر که وظیفه قانونی داشته غضب میکند!!!!!!!!!!!!!!!!!

اقای ناصحی نیز شکایت میکند که  شهردار به کدامین قانون میتواند تخلف بنای احتمالی اینجانب را بدون ارسال پرونده به کمسیون صد جریمه کند، ایا شهردار در سایر پرونده ها نیز چنین عمل می کند؟؟؟! اگر اینگونه است چرا پرونده فلان اقا وفلان اقا ............اینگونه جریمه نمیشود

####################################################################################

زنی نیز به صورت کتبی شکایتی را اورده است که دران محمد خواه شخصا دست اندرکار بوده است که باید بررسی شود

مضافا اینکه  مسائل بسیاری است که  گفتنش را در این مقال به صلاح شهر نمی دانم

اگر شما نیز شکایتی از شهردار دارید انرا به ما برسانید

موارد فوق سمبل بود وموارد مشابه فراوان است که جای تاسف دارد

تخلفات درحال حاضر با توجه به اینکه  شورای شهر نیز نمی تواند نظر قاطعی را اعمال کند به همین جهت  متخلفان درشهرداری جری تر شده واز فرصت بوجود امده بیشترین استفاده را میکنند

که نمونه بارز ان سرقت پرونده هایی که رد پای تخلف بزرگان شهرداری درانها به روشنی پیداست درحال حاضر اجرا میشود ، که مصادیق ان فراوان است. با سرقت پرونده اصلی دیگر ردی از تخلف نمی ماند وشهردار با دستور شخص اقای محمدخواه با کپی سازی سعی میکنند که  پرونده فانتزی وقلابی را تشکیل دهند که نمونه بارز ان موجود است

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

عملکرد برخی از مسئولان ضد ارمان های نظام اسلامی است هرچند که ظاهر انان فریبنده باشد ونشان ندهد


انقلاب عزیز است وباخون

 شهداء پایدارمانده، مردم را ناامید نکنید
انقلاب شکوهمند اسلامی با خون هزاران شهیدی بر پا نماند که  درکنار ما وشما خون رنگینشان را ایثار می کردند تا پس از انها کشوری زیبا وبا عدالت داشته باشند

بقایا ان نسل ها که در زند وبند ادارات گرفتا می ایند از خود سیر میشوند ومگویند انگاه امکان شهادت نبود ویا خدا نخواست ولی حال که دیگر ظلم مجدد درنقطه ای

دیگر ، اینبار توسط هم وطن خودمان به مردم شریف انجام میشود ، باید شهادت دیگری برپا شود تا مسئولین بدانند که  رزمندگان عصر جنگ حق مردم را ازانها خواهند گرفت

متاسفانه تعدادی از مسئولان  با ایجاد شرایط واقدامات عجیب وبرخوردهای گزنده با افرادی که  مردم به انها ایمان کامل دارند و معتمدین مردم محسوب میشوند

ومردم انها را برای رفع مشکلات اداری خود انتخاب کرده اند  بسیارعجیب است

ایجاد دلخوری و ایجاد ظلم به این گونه افراد نیتی در پشت دارد، که به نا امید کردن مردم منجرمیشود، وخود این نیت نمی تواند مانند ظاهر پاک باشد.

شنیدم فردی میگفت که ان اقا نماز شبش را غافل نمی کند ، ولی در عمل ان اقا براحتی با حق مردم بازی میکرد ، ومتاسفانه خود را دراوج اسمانها وزمین تنها

قلندر می دانست، چنین فردی که در تشخیص از یک موضوع بسیار ساده می ماند ، چگونه انتظار است که  مسیرش را درست بپیماید تا مردم از تشکیلات مکدر نشوند

یک روز درهمان مسیر بودم، همه مردم اه وناله میکردند وهمه با نشان دادن اسناد ومدارک خود درپی حق گم شده خود می گشتند .

راحت ترین موضوع این بود:::::

یک قولنامه  دراختیاریکی ازانها بود، فروشندگان 4 نفر از اعضاء یک خانواده بودند ، یکی که مادر نام داشت اونیز به امضاء خود اقرار داشت، بقیه نیز امضاء خود را تایید میکردند ذوق زده شده بوند که  انها را خوب پذیرفته و مطمئن بودند که کارشان را چنان محکم درست میکند که حتی به متشاکی نیز می گفتند که کارت را زار میکنیم

حال چگونه میشود که  4 نفر همزمان بدون هیچ منفعتی امضاء کنند، کدامیک اول امضاء کرده است، بقیه چه زمانی !!؟؟؟ وقتی مادر سفید امضاء کند ولی به پسر خود دهد تا متن را بنگارد وبه شوهر خود دهد تا اثر انگشت کند دیگر جای شک وشبهه می ماند


9 نفر مردشاهد زنده، 5 نفر دیگر از اعضاء شورای حل اختلاف ، اقرار واعتراف خود شاکی وشهادت فرزند شاکی نسبت به تحریر متن واصالت و صدها قرائن وامارات دیگر یک طرف ولی  میدا تازی یک زن معتاد که از دست همه شکایت میکند ، از وکیل خودش شکایت میکند تا پول وکالت اور ندهد، از فرزندش شکایت می کند واورا زندانی میکند از اقوام وعروس و...شکایت میکند  . نقطه مههم اینست که چرا این زن معتاد موفق میشود انهم به تنهایی وبدون هیچ مدرک ودلیلی محکم


مگر سفید امضاء مفت است که  حتی به فرزند بدهند، مادری که همان فرزند را به زندان می اندازد از طرفی به او سفید امضاأ میدهد، یا عکس این موضوع درست که  یک معامله بوده مادر وشوهر وفرزند هم حضور داشته اند با اخذ ثمن معامله امضاأ واثرانگشت کرده اند


تحلیل باشما

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

شکنجه گاه اموزش وپرورش برای فرهنگیان ودانش اموزان کشور


عمر اموزشی برای یک معلم ده سال استهر موضوعی که انسان به عشق وعلاقه  در پی ان باشد و در مسیر کارش لذت نبرد و احساس غرور نداشته باشد،  خسته کننده و غم انگیز میشود

زمانی که از یک فضا ویا کار لذت می بری ، در تمام مدت به فکر ان هستی به بهترین وجه ممکن  سعی داری که  کاری ر انجا م دهی ولی معلما خسته

ورنجبور از معلم شدن، اشتباهی که انان را معلم کرد، وجاهت ضعیف معلم درکشور،  درامد ضعیف معلمان  باعث شده است که  خود معلمان نیز از کارو

شغلشان لذت نبرند وبرای ان هیچ برنامه ای نداشته باشند

خیلی از معلمان در داخل کلاس نیز به فکر فرض و بدهکاری و شرایط سخت زندگی خود هستند و از حضور در کلاس نه تنها لذت نمی برند بلکه به شدت ازان

نفر دارند

مجموعه ای از فرهنگیان تهران  در یک فرهنگسرا عنوان میکردند که رفتن ما به سمت کلاس مانند ، رفتن روح به سمت قبر هست ، یا شبیه مردن، چرا که

رفتن به کلاس را سخت از جان کندن می دانند، حال چنین روحیه هایی می توانند به تعالی ترقی کشور کمک کنند،  اصلا چرا معلمان به چنین موقعیتی رسییده اند

که اموزش وپرورش را زندان اندیشه وافکار می داننند

درهمه سازمانها ، بازنشستگی های پیش از موعد وجود دارد، ولی دراموزش وپرورش که فکر میکنند هرچه قدر معلم پیرتر باشد دانش او بیشتر است وپس باید استفاده کرد یک اشتباه است

چون هرچه قدر که عمر ادمی سپری میشود ، یافته های علمی او هم زایل میشود ، خصوصا معلمان که دیگر به مطالعه اهمیت نمی دهند ومی دانند که درپی مطالعه نانی موجود ندیست، برای بدست اوردن نان از سایر روشها استفاده میکنند

به این ترتیب بدو ذوق وشوق وبدون هیچ برنامه به کلاس درس می ایند، ووقتی که وارد مدرسه میشوند احساس میکنند که  مجددا به زندان وارد شده اند

معلم باید شاداب وسرزنده وبا حال باشد ، این حس تا زمانی وجود دارد که لااقل بیست سال از عمر یک معلم نگذشته باشد . با گذشت عمر یک معلم در

اموزش وپرورش نه تنها دیگر او ذوقی برای ماندن وتدریس ندارد بلکه کهولت نیز  عامل دیگری برای  کسالت است .


مختصر اینکه  بهتراست  اموزش وپرورش همه معلمان ودبیرانی که واقعا توانایی ادامه مسیر را ندارند ، واکنون بریده و ناچارا به کلاس می روند،  وذوق وشوقی

برای تدریس ندارند را بازنشسته کند وبه جای انها از جوانترین استفاده کند تا وضعیت نظام اموزشی تحول یابد


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

مطلب رمز دار : رونمایی از یک پرونده قضایی . برچسب جوین، نقاب، هاشم ملایجردی، قاضی، دادستان، شهرستان جوین. پرونده ، محکومیت ، حاکم ومحکوم

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

مطلب رمز دار : رونمایی عجیب از یک پرونده درجوین (نقاب)

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 آذر 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سپاس از فرماندار شهرستان جوین برای پروژه اسفالت معابر نقاب مرکز جوین


تفاوت فرماندار فعلی جوین با قبلی در سادگی و صداقت ایشان است .

تلاشهای فرماندار محترم که خالصانه انجام میشود لااقل به ما ها که در بطن قضایا قرار داریم بیشتر اشکار هست هرچند که مردم نیز به ان واقفند.

هماهنگی برای موضوع اسفالت شهر در مرحله اول که  با هماهنگی شخص فرماندار وپیگیری ایشان انجام شد  توانست به اسفالت تعدادی از معابر کمک

کند هر چند که شهردار با ظلم در حق برخی از محلات نتوانست با صداقت عمل کند

دراین مرحله نیزفرماندار دست خالی از مرکزاستان برنگشت وبا هماهنگی هایی که قبلا انجام داده بود ، مقدار240 تن قیر برای شهرداری فراهم شده است

شاید این شانس محمدخواه است که دوران فرمانداری فروزان که  فقط به ظلم وستم فکر میکرد تجربه نکرد وحال با فردی مومن و محبوب که  خالصانه تلاش میکند

همکار شده است البته نه همگام ....!!!!!!!!!!!!

درزمان فروزان دربرابر خیلی از پروژه ها تحکم های بازدارنده داشت و تازه کارها را خراب میکرد  تا نام ونشان خودش را برای ارتقاء بیشتر موجه کند!! ایشان از اختلاف

شورای شهر بیشترین سوء استفاده را کرد ولی فرماندار فعلی حتی در برابر نامهربانی شهردار!!؟ با رافت ومدارا رفتارمی کند که نشاندهنده خصلت روحانی ومعنوی فرمانداراست

به عنوان یک شهروند جوینی از تلاشهای فرماندار در خیلی از مواردی که حضور ایشان گشایش دهند وکارگشا بوده تقدیر وتشکر نموده واز لطف ایشان در هماهنگی برای تهیه قیر جهت اسفالت معابر تقدیر وتشکر می کنم

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 آبان 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

شهری (نقاب) روی ابادانی را نخواهد دید!!؟؟ اختلاف درون شورای شهرنقاب با شهردار(محمدخواه) واقعی است . اختلاف در میزان عمران در محلات شهر نقاب> مردم از شهرداری نقاب(جوین) وشورایش سیر شده اند

شکست شهردار نقاب

 و احتمال استیضاح!

زمان که می گذرد ، مشخص میشود که ناتوانی در مدیریت شهر و شهرداری و تضاد شدید بین کارمندانی که به حق عمل می کنند با اقدامات عجیب وغریب و گاها

بدون برنامه وبدون کارشناسی شهردار به بن بستی رسیده اند که حتی اعضاء شورا نیز از حضور اقای شهردار نا امید شده اند

هرچند که  هاشم ملایجردی از همان ابتدا با شناختی که از شهردار داشت ومدتی را به عنوان همکاری اقای محمدخواه سپری کرده بود باور داشت که او نمی تواند شهردار موفقی باشد

ولی تقابل درونی شورا !!!!!!!!!!! ونه توانمندی !! ونه  ونه ونه ...........!!! محمدخواه باعث انتخاب او شد. حال برخی از اعضاء شورا زود تر از دیگران به حق وحقوق عمومی که به راحتی درپی عملکرد شهردار اقای محمدخواه لهیده وضربه می بیند رسیده اند.

ضعف وناتوانی محمدخواه درمدیریت شهرداری ونیروی انسانی ان باعث شد که  برخی از چهره های شهرداری از جمله معاون او و کریم ابادی  وبرخی از چهره های موثر مثل علی شمس ابادی و فرار ضرغامیان از شهرداری و سکته کیوانلو  و ........که کمی بیشتر به فکر شهر هستند از شهردارشان بگریزند تا جایی که معاون

شهرداری در پی اقدامات شهردار به استعفا رسیده است  و ضرغامیان یعنی پاک ترین چهره شهرداری نیز بدون دریافت هیچ گونه حق وحقوقی از شهرداری انصراف دهد

موحد ناچارا به شرکت خصوصی برود والقصه ......

تنهایی هاشم ملایجردی از ابتدای این دوره شورا محرز ومشهود بود، غم وغصه او با تنهاییش به بزگترین درد پنهان هاشم تبدیل شده بود تا اینکه برای رهایی از این

غم جان فرسا ناچارا به شهردیگری مهاجرت کرد تا حال که نمی تواند وتنهایی او درشورا نیز مزید علت است ، لااقل برای فرزندانش حضور داشته باشد و با جوش وخروشی که برایش فراهم میشد به مرگ ناخواسته تن ندهد. هرچند که هاشم به خاطر تحصیل فرزندانش درجوین ودرمنزل شخصی نیز سکونت دارد و4 روز هفته را در خانه سپری می کند . درتهران نیز با امضاء اقای دکتر ملایجردی ومحمود ملایجردی و هاشم ملایجردی ، این عضو شورا نمایندگی مراجعه به ادارات را برای بررسی درخواست های شورا دارد که تاکنون شورا حتی در این مورد نیز ناموفق بوده است وعلارغم اینکه شرایط برای مراجعه به وزارت خانه ها وادارات فراهم است ولی مدیریت شورا نتوانسته است درخواست های خود را کانالیزه نماید وحتی با این روند مخالفت هم دارد

درعین حال که در جلسات شورا شرکت می کند و اگر شرایط برای خدمت بیشتر به مردم فراهم شود در هر برحه زمانی به شهر برمی گردد

حال برخی از اعضاء شورا از جمله محمود ملایجردی که نقش مهمی در انتخاب شهردار داشت عنوان می کند که  نظر هاشم ملایجردی مبنی براینکه محمد خواه نمی تواند مدیر موفقی برای شهر باشد درست بوده  و محمود برای اینکه بیش از این به مردم و ارمانهای شهر بدهکار نباشد ، سوالاتی را از شهردار

مطرح کرده است  که قبلا توسط هاشم ملایجردی بسیار گفته میشود ولی متاسفانه عدم توجه شورا به خراب شدن اوضاع کمک فراوانی کرد


که احتمال استیضاح شهردار در جلسه اینده محتمل است و متن ان نیز در54 بند که بیشتر تخلفات حوزه مالی ، حوزه درامد ، تبعیض در دریافتی ازاهالی، سوء استفاده از قدرت ، تغییرکاربری اراضی بکر کشاورزی، خیابان خواری، افعال مشابه زمین خواری و حمایت از خارج ازمحدوه واراضی کشاورزی شهر در ظلع شرقی ...( شاید به ساخت وسازهای بیش از حد در ظلع شرقی شهر پی برده باشید که شهرداری وظیفه جلوگیری دارد ولی متاسفانه امارتی در طول دوسال ساخته میشود ولی شهردار حرفی ندارد تا اینکه پروژه به اتمام میرسد وشهردار نیز همکاری می کند تا از طریق کمسیون صد با پرداخت رقم ناچیز موضوع فیصله یابد درصورتی که در محلات دیگر از جمله قدراباد  چنین نیست و مردم حتی در حوزه حریم نیز با مشکلاتی مواجه هستند وحریم انها هر روز کمتر از دیروز میشود .....)


عدم نظارت بر پروژه ها، نفوذ برخی ها در مباحث مالی ، استفاده از افراد بدنام وخارج از اداره شهرداری که به راحتی در املاک دیگران به نام وبه نمایندگی از شهرداری جلو لان داده و حتی مخالفت شوراها نیز باعث شد که شهردار از اینگونه افراد استفاده بیشتری ببرد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خیابانهایی که بسته شد ولی شهرداری حتی به استعلامها جواب کذب داد تا رد پای خودش که عامل ان بود مستتربماند ، تخلفاتی که خود شهردار بیشتر اگاه است از جمله پارکینک های مجازی ، استفاده از توافقات غیر واقعی، ................

تبعیض وستم به مردمی که پارتی ندارند، عدم اجرایی اراء کمسیون صد، ارسال پرونده های بی پارتی ها به کمسیون و عدم ارسال پروند ه برخی ها که متاسفانه خود شهردار در تخلف نقش اساسی داشته است

عدم رعایت قانون در اجراء مزایده ومناقصه ها، عدم توجه به فاکتورها وصورت حساب های غیر واقعی وصوری!!! علارغم تذکر اینجانب، عدم توجه به توافقاتی که  حتی سایه بان و بالکن را با قیمت های گذاف به ضرر شهرداری وبه نفع گروهی اندک به عنوان زمین  در تعریض مالک خاص !!!!! قلمداد کرده وبابت اینگونه

اقدامات هزینه های سنگینی را  درو کرده اند.

عدم توجه ومدیریت منابع، عدم توجه ومدیریت منابع مالی وانسانی و هدرفت بیت المال، تبعیض در عمران وابادانی محلات، تخریب میادین که با هزینه های سنگینی ساخته شده بودند بدون دلیل وبدون هماهنگی با شورا و حتی تیم فنی خود شهرداری با دستور فرد معلول الحال!!!!! پارتی بازی در بکارگیری اقوام

وخویشان و تمدید قراردادانها بدون توجیه واقعی، سپردن مناصب مهمی مانند کار پردازی به افراد جدید وقراردادی که باید در پایان قرداد شهرداری را ترک می کردند!!
همکاری با برخی از ملاکان شهر در کاستن از هزینه های صدور پروانه انها و درتقابل ستم درحق برخی از شهروندان ، تخریب فضای سبز وعدم توانایی شهردار

درمدیریت ان علارغم اینکه نقاب اب وهوای خوب داشته و منابع اب فراوانی دارد ولی از نداشتن فضای سبز مناسب رنج می برد وحتی تخریب این فضاها شدت

یافته است . سکوت دربرابر برخی از افراد متنفذ که متاسفانه به خیابان خواری روی اورده اند

تفاوت قیمت در صدور پروانه حتی املاک مجاور، همکاری بابرخی از مسئولان سود جوی شهر، عدم موفقیت شهرداری در مدت سپری شده ، از بین رفتن ناوگان حمل ونقل عمومی متعلق به شهرداری، تحمیل نیروی انسانی مازاد بر شهرداری ، عدم حضور برخی از کارمندان به مدتهای طولانی و دریافت حقوقی بدون حتی یک ریال کسری!!!!!!!!!!!!!!

انتصاب افرادی که به نظر شورا وبا اثبات برخی از تخلفات این گونه کارمندان باید شهرداری از طریق مراجع قانونی اقداماتی می کرد ولی حتی به انها فرصت سوء استفاده می دهد

دربرخی از پروژه ها از بومیان استفاده نمیشود وبه حساب افرادی درسبزوار به عنوان ظاهری پیمانکار وجوه سنگین واریزمیشود ، که به گفته حتی خود کارمندان ومدیران شهری پیمانکارظاهر هیچ نقشی در پروژه نداشته است که مصادیق ان فراوان است وصدها مورد دیگر که گفتن انها را به صورت عمومی به صلاح نمی دانم

#######################################################################################

من به خاطر اینکه نقشی در خراب کردن شهرم نداشته باشم مهاجرت کردم ولی اگر بدانم روزی در اباد کردنش نقش دارم ویا الااقل نقشی در خرابی ان ندارم

به شهر برمی گردم تا شرمنده مردم مظلوم نباشم ، من با تمام احترامی که برای اقای محمدخواه دارم ولی اورا از همان ابتدا فرد موفقی برای شهر وخصوصا مدیریت کلان شهری نمی دانستم 

ولی حال دوستان دیگر شورا خصوصا اقای محمود ملایجردی نیز به این نتیجه رسیده است که با درگیری شدید در داخل شهرداری  وعدم توانایی شهردار درمدیریت نیروی انسانی و عمرانی و فضای سبزو  و خصوصا در امد وهزینه های ان !!!!!  ادامه به کار ایشان به صلاح شهر نیست ، هرچند که افراد دیگری چون اقای دکتر ملایجردی  ویا برخی دیگر از دوستان نیز شاید چنین برداشتی داشته باشند ، حمایت برخی دیگر نیز به خاطر بحث محله است ، چون در ابتدای انتخاب انها به توانمندی محمدخواه واقف نبودند چرا که قبل از او افرادی معرفی شدند

سوالات محمود ملایجردی در جلسه قبل با حضور شهردار انجام شد ولی جوابهای شهردار نتوانست برخی از اعضاء را قانع کند واصولا جوابها قانع کننده نیز نبود

در پایان امید است که اقای محمد خواه به خاطر پرهیز از تضعیف بیشتر شهر و ناامید شدن بیشتر همکاران ومهندسان داخل شهرداری خود به استعفا روی اورد

با شرایط فعلی حضور اقای محمد خواه نمی تواند شهر را به جلو ببرد وبه ابادانی وعمران شهر کمک نماید ، مخالفت برخی از اعضاء شورا نیز با دریافت های منطقی که انها از شرایط بوجود امده دارند با شهردار نیز ، منطقی نشان می دهد که  ادامه کار شهردار نمی تواند مفید به فایده باشد، حضور اقای محمدخواه

نمی تواند به  موددت ودوستی بیشتر اعضاء کمک کند ، چرا که خراب کننده این روابط حسنه ودوستانه خود او بوده است وحتی با عث مکدر شدن اعضاء از یکدیگرشده است که  شهردار نباید اقداماتی انجام دهد که اعضاء شورا نسبت به یکدیگر بدگمان شوند
#########################################################################################

شاید استیضاح شهردار به خاطر حساسیت های محله ای که متاسفانه شهر را به خاک سیاه نشانده است رای نیاورد ولی یقینا به موفقیت شهر نیز کمکی نخواهد کرد . خیلی از مصوبات شورا بدون تصمیم مانده است وبا حضور شهردار نیز که توجهی به مصوبات  شورا نیز ندارد وتاکنون نیز انها را عملیاتی نکرده است مصوبه شورا مفهومی ندارد
از یکطرف اقدامات شهردار بدون مصوبه نیز قانونی نیست واگر حتی یک نفر از اعضاء بخواهند به صورت کیفری از شهرداری شکایت نمایند ، منافذی بسیاری هست که به نتیجه می رسد ولی امید است که قبل از اینگونه اقدامات شهر به سر وسامان برسد


استیضاح شهرداری به شورای شهر تقدیم میشود

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 آبان 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

هووی تازه برای ایستگاه اباد ومهم ایستگاه نقاب مرکز شهرستان جوین


هووی تازه برای ایستگاه نقاب؟!!!!

به همت یاد ونام بخیر اقای سیدابادی نماینده زحمت کش سابق جوین برای جابجایی ایستگاه اسفراین به محلی که برای مردم سبزوار و اسفراین سهل الوصول تر

باشد رایزنی ها فراوان انجام شد (زمانی که من رییس شورا بودم) . از جایی که  من هم با اقای سید ابادی هم دوره در شورا بودم ، از مکاتبات واقدامات شورا

وخصوصا این نماینده محترم خبرداشته ودارم که نظر وایده ، حل مشکل برای شهرستان اسفراین و سبزوار بود ونه ایجاد مشکل برای شهرستان جوین!!!!!!!!!!!!!!!

متاسفانه شنیده میشود که  قرار است با استقرار زیر ساخت های لازم در ایستگاه معروف به اسفراین در محل پل حکم اباد امکانات ایستگاه نقاب و شرایط ان

نیز به این ایستگاه منتقل شود!!!!  ظاهرا به  صورت پنهانی  توسط برخی ازنمایندگان نیز کارهایی صورت گرفته است  تا شاید این ظلم به مردم شهرنقاب انجام شود (البته منابع موثقی در دست نیست و اظهار نظر یکی از مسئولان جوین می باشد)


قبلا از انقلاب کارشناسان مهم کشوری نقاب را به دلیل شرایط خوب ان برای ایستگاه قطار انتخاب کرده اند وسابقه این ان به بیش از 50 سال می رسد و نباید

موضوع ایستگاه اسفراین به دست اویزی برای تخریب ایستگاه نقاب بدل شود ، همچنان که قبلا برای ایستگاه جوین اتفاق افتاد!!!

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393    | توسط: هاشم ملایجردی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
دمو
به ما +1 دهید و ما را در گوگل محبوب کنید!
keycode by www.multijob.ir --->